Wij faciliteren:

Strategiesessie
Visiesessie
Ontwikkeltrajecten
Brainstormsessie
Co-creatie

De volgende stap

Wander betekent op zoek gaan naar nieuwe routes, van de gebaande paden afgaan. We zetten de tijd even stil om ons te bezinnen welke kant het op moet en hoe en waarom we dit zo graag willen. Routines en patronen beperken ons vaak om deze nieuwe mogelijkheden te zien. Daarom nodigen wij deelnemers uit om weer eens onbevangen te zijn, de patronen los te laten en te ontdekken wat er nog meer kan. Dan blijkt altijd dat we veel meer kunnen dan we denken. En dat is onze missie, het activeren van creativiteit om meer en betere innovatie te ontwikkelen, om hiermee een toekomstbestendige organisatie te worden.

Wij hebben een ruime ervaring in het faciliteren van: strategie sessies, missie/visie-ontwikkeling en teamsessies. Terugkomende thema's zijn: Innovatieve mindset, ondernemerschap, profilering, teambuilding, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, productontwikkeling, groeien, creatief leiderschap. 

Succesverhalen kun je niet kopiëren, het gaat erom je eigen succesverhaal te creëren en dan te realiseren. 

Succesverhalen kun je niet kopiëren, het gaat erom je eigen succesverhaal te creëren en dan te realiseren. 

WANDER_COMPASS.png

De methodiek die WANDER inzet heet CPS (Creative Problem Solving) en is ontworpen om zowel out-of-the box als into-the-box effectief in te zetten op vraagstukken. Er wordt gewerkt rondom een centrale vraag en medewerkers gaan middels co-creatie op zoek naar nieuwe oplossingen. Dit is een iteratief proces met levendige sessies en vitaliserende uitkomsten. Wander heeft voor dit proces het CPS-Compas ontwikkeld waarmee we tijdens de sessies kunnen navigeren tussen out-of-the-box en into-the-box.

Gekozen ideeën worden uitgewerkt tot een innovatie strategie. Omdat ieder vraagstuk op zichzelf staat werken wij een maatwerkproces uit om de gewenste doelstelling te behalen. Creativiteit is hierin de drijvende kracht, innovatie het gevolg. Wander heeft hier meerdere producten op gebouwd die in te zetten zijn naargelang de vraag van de opdrachtgever.

Naargelang de opdracht werken we een plan uit, de creatieve sessies kunnen op verschillende manieren vorm krijgen: Events | Workshops | Trainingen | Coaching | Ontwikkeltrajecten 

In onze trajecten kun je verwachten dat: 

  1. Er een duurzame ontwikkeling ontstaat voor een toekomstbestendige organisatie

  2. Er innovatieve oplossingen bedacht worden voor de veranderende omgeving

  3. Er een positieve cultuur ontstaat van zinvol werk en betrokkenheid

  4. Effectievere teams met creatieve individuen en transparante communicatie.

Bringing meetings to life

Doing work that matters

Connecting people and their own ideas to the business.